استقبال دیجیتالی از بهار

در این مجموعه ی تعاملی به نمایش گلهای مختلف از جمله نیلوفرهای آبی پرداخته شده است و بازدیدکنندگان با قدم زدن در آن خود را در میان انبوهی ازگلهای مختلف حس می کنند. این نمایش جذاب با انفجاری از نور و رنگ و زیبایی روی زمین و دیوارها حسی همه جانبه و عجیب را به […]

در این مجموعه ی تعاملی به نمایش گلهای مختلف از جمله نیلوفرهای آبی پرداخته شده است و بازدیدکنندگان با قدم زدن در آن خود را در میان انبوهی ازگلهای مختلف حس می کنند.

این نمایش جذاب با انفجاری از نور و رنگ و زیبایی روی زمین و دیوارها حسی همه جانبه و عجیب را به بینندگان خود منتقل می کند و در واقع یک سمفونی جذاب از نگاه به طبیعت و بهار است.