استفاده از چوب های بامبو و ساقه های نیشکر در هفته طراحی Beijing

پس از گذشت سالی پر از توسعه و تحول ، Penda از تاسیسات خود در هفته طراحی واقع در Beijing )BJDW) در سال ۲۰۱۵ پرده برداری کرد. Rising Cones ساختاری است که تماما از چوب بامبو و طناب ایجاد شده است .

این نوع تاسیسات کاملا زیست محیطی می باشند و به راحتی می توان آن ها را در هر جهتی توسعه داد. چوب بامبو بخاطر ریشه های سنتی آن در چین و ساختار خارق العاده آن و همچنین بخاطر اثبات قابلیت خود به عنوان متریال مناسب ساخت و ساز ، به عنوان یکی از اصلی ترین متریال های ساخت و ساز انتخاب شده است.

طراح این مجموعه گفت : برای این مجموعه در BJDW ، هیچ میخ یا پیچی استفاده نشده و همه متریال ها ، ۱۰۰% قابل بازیافت می باشند. همچنین در این روند هیچ چوب بامبو ای مته زده نمی شود. محل اتصال چوب ها نیز با طناب گره زده میشوند که این کار از صدمه دیدن بامبو ها جلوگیری کرده و بعدا نیز می توان از آن ها استفاده مجدد کرد.

ما پروژه خود را به شدت متصل به حرکت “Cradle to Cradle” می دانیم که در آن یک چارچوب جامع اجتماعی ،صنعتی و اقتصادی ارایه می شودو به دنبال ایجاد سیستم های خودکفا و بدون هدر رفتگی هستیم.

استفاده از متریال های طبیعی مثل بامبو در یک سیستم هوشمند ، گستردگی در همه جهات را امکان پذیر می کند.

با افزودن و وصل کردن چوب های بامبو جدید ، ساختار رشد پیدا کرده و محکم تر می شود و می تواند بار بیشتری را تحمل کند. برای اطمینان از یک متریال ساختمانی محکم و موجود ، یک درختستان بامبو در همان نزدیکی کاشته شده است.

به ازای هر ساقه بامبو که به عنوان متریال ساختمانی استفاده می شود، باید ۲ درخت جدید در جنگل کاشته شود. این روش ، کافی بودن المان های ساختمانی در بلند مدت را به ما اطمینان می دهد و یک جنگل زیبای بامبو را نیز در همسایگی ایجاد می کند.

ترجمه و گرداوری : مونا صباغیان