اتاق خوابی خلاقانه

بطور کل هر طرحی براساس نظامی از اندازه ها و اندازه گذاری ارائه می گردد . در این رابطه هماهنگی و همخوانی اندازه ها در طراحی و تولید و در پیوند میان اجزا دارای اهمیت بسیار می باشد . اندازه های هماهنگ ساز که عبارتند از مقدار فضایی که توسط یک جزء ساختمانی یا قسمتی از آن به هنگام اتصال با دیگر اجزاء و قطعات اشغال می گردد و شامل رواداریهای مربوطه نیز می باشد ، در تولید به روشهای صنعتی نقشی تعیین کننده دارد.

سیستم های هماهنگ کننده ابعادی با استفاده از اصولی مشخص، موجب برقراری نوعی هماهنگی و همخوانی بین اندازه ها در طراحی می گردند. این امر در تولید و پیوند بین اجزای یک مجموعه بازتابی گسترده دارد . به کارگیری اندازه های هماهنگ ساز و مدولار که مقدار فضای لازم برای یک جزء و اتصالات را مشخص می سازد ، برای طراح و تولید کننده این اطمینان را فراهم می سازد که اجزای به کار رفته در طرح ، هنگام نصب بیشترین همخوانی را با یکدیگر داشته و نیاز به اصلاح اندازه های آنها در ترکیب و پیوند با یکدیگر به حداقل کاهش می یابد .در سیستم مدولار، تنوعی از اندازه ها از ترکیب تعداد محدودی اندازه پایه به دست می آیند . این اندازه ها را می توان در طراحی و تولید ساختمان و اجزای آن یا در طراحی فضاهای ساختمان ، لوازم مورد استفاده و بسیاری موارد دیگر بکار برد.

در طراحی این اتاق خواب که توسط استودیو اسپانیایی Zooco انجام شده است از سیستمهای مدولار استفاده شده است.با استفاده از قطعاتی مدولار و تنهای رنگی متنوع فضاهای مختلفی شامل کار، استراحت، مطالعه ، رختکن لباس ، تفریح و…ایجاد شده است.

به طور کلی می توان گفت مطالعه پیشینه طراحی و معماری با هدف تامین آسایش
برای انسان ، شناخت تعاریف و عملکردها (برای فضاها و اتاقها) و ارتباط بین
انسان و تجهیزات زندگیش ، دستیابی به نتایج دلخواه را سهل تر می نماید .

برای طراحی این فضا با روش مدولار، مراحل گوناگونی طی شده است. در طراحی این فضا و برای انتخاب اندازه ها، ارتباط موضوع با نیازهای ابعادی فیزیکی ، جسمی ، روحی ، و فیزیولوژیکی افراد استفاده کننده ، نوع فعالیت ، فاصله های دسترسی و اطمینان و افزودن حریم ها به آنها برای ایجاد شرایطی که در آن ایمنی جسمی بیشتری برای افراد وجود داشته باشد مدنظر قرار گرفته است دراین فضا مطالعه شکل و اندازه، موقعیت و عملکرد ، با ویژگیهای کمی و کیفی فضاها در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است .