دکور اتاق

تصاویر زیر مربوط به دکوراتاق آپارتمانی در مجارستان است که برای یک زن و شوهر جوان و به  کمک نوارهای روشنایی زیگزاگ مانند طراحی شده است.

دو طراح مجارستانی به نام های ، gergő batizi-pócsi و péter batizi-pócsi این پروژه که ‘youth to youth’ نام دارد را طراحی کرده اند. طراحان این پروژه همانقدر که به استانداردها فکر کرده اند به عملکرد درست سیستمی که برای طراحی برگزیده اند نیز اندیشیده اند و همین موضوع باعث ایجاد نوعی انسجام و یکدستی در این پروژه شده است.
در دکور این اتاق به خوبی ترکیبی از تفاوت زن و مرد در عین همخوانی و هماهنگی وجود دارد. در دکور این اتاق دو راه پله برای استفاده ی مجزای زن و مرد به پیشنهاد کارفرما طراحی شده است.یکی دیگر از بخشهای جذاب این پروژه نورپردازی خاص آن می باشد.حرکت بصری این نورپردازی زیگزاگ در این حجم نارنجی – قرمز و رسیدن به رنگ سفید مطلق در اتاق نشیمن نوعی اتمسفر شخصی در فضای اتاق خواب برای ساکنین آن ایجاد کرده است.

در دکور این اتاق ، تخت به صورت معلق در فضا درست دربالای راهرو قرار گرفته است و در یک سمت از دیوار و یک گوشه از اتاق قفسه های چهارگوشی در ابعاد مختلف طراحی شده است. راه پله در قسمت رفت و آمد مرد ازجنس ورقه های فلزی هواپیما می باشد.در صورتیکه راه پله در قسمت رفت و آمد زن ازظرافت خاصی برخوردار است.یک سری قفسه های مخفی به صورت انباری در قسمت
زیر پله ها تعبیه شده است.