اتاق خواب دخترانه

زمانیکه از گروه معماری Cadas خواسته شد آپارتمانی را برای یک خانواده در سائو پائولو ، برزیل طراحی کند، تیم طراحی تصمیم گرفت، اتاقی سرگرم کننده بایک فضای بازی در بالای تخت برای دختران خانواده طراحی کند.

یکی از بخشهای این اتاق خواب دخترانه ی زیبا دو تخت خواب مشابه با یک میزکنسول مشترک است که بین آن دو قرار دارد. هر تختخواب دارای یک چراغ آویز مخصوص به خود است.

تختخوابها روی سکویی قرار گرفته اند که از آنها به عنوان فضای ذخیره سازی نیز استفاده می شود. از طریق این سکو و به کمک یک نردبان می توان به فضای بازی دسترسی پیدا کرد.از این فضا در مواقع ضروری می توان به عنوان یک تختخواب برای مهمان نیز استفاده کرد.

در سطح اصلی اتاق یک میز مطالعه جانمایی شده است و درست مقابل تختخوابها یک کمد با فضای ذخیره سازی به همراه یک تلویزیون قرار گرفته است.