کتابخانه طبیعی ساخته شده در چین

این کتابخانه طبیعی تنها سازه ساخته‌ شده توسط انسان در خیابان wisdom است و راه دسترسی به آن نیز از طریق راه کوهستانی است و وجود کوه و آب‌ های اطراف آن منظره بسیار زیبایی را پدید آورده است.

جایگاه کتابخانه، شلف و باکس در دکوراسیون

کاربرد این موارد در دکوراسیون دقیقا چیست؟ چطور می توانیم با استفاده از کتابخانه، شلف و باکس در دکوراسیون، ظاهر خانه را منحصر به فرد کنیم.

راهنمای استفاده از کتابخانه شلف و باکس در منزل

در ظاهر خرید و استفاده از باکس، شلف و کتابخانه خیلی آسان به نظر می رسد. یک جای خالی یا گوشه دنج در خانه پیدا می کنید، کتابخانه، شلف یا باکس را در آن موقعیت قرارداده یا نصب می کنید و کتاب ها را داخلش می چینید.