لطفا دو تا پرینت از این صندلی!
ادامه مطلب
دانش، هنر صنعت

لطفا دو تا پرینت از این صندلی!

صنعت چاپ سه بعدی به عنوان مفهومی نسبتا «جدید» مدتی است که به حوزه مبلمان و دکوراسیون راه پیدا کرده. به این روش که مدت هاست از آن استفاده می شود «جدید» می گوییم چون در سال‌های اخیر بیش از پیش کاربردی، در دسترس و حتی استفاده از آن متداول شده است. دکوراسیون داخلی و تولید مبلمان با طراحی ارتباط مستقیم دارد و نه هزاران و صدها هزار بلکه میلیون ها طرح و امکان برای تولید مبلمان وجود دارد. مشتریان نیز به خصوص وقتی پای کار خاص درمیان باشد مایل هستند از محصولات منحصر به فرد استفاده کنند. تکنولوژی پرینت سه بعدی به تحقق یافتن این خواست کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب

مبلمان راحتی
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

مبلمان راحتی

با گسترش فرهنگ تولید DIY (خودت انجام بده)، امروزه شاهد تولیدات محصولاتی هستیم که به آسانی در سرتاسر نقاط جهان قابل ساخت و تولید هستند.مبلمان راحتی  زیر که از دو صندلی ساده تشکیل شده و تصاویر آن را در ادامه مشاهده می کنید یکی از این محصولات است که توسط طراحی به نام Ningal خلق شده است.

ادامه مطلب

کالاهای برگزیده شورای طراحی آلمان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

کالاهای برگزیده شورای طراحی آلمان “German Design council” درسال ۲۰۱۶

۶۰ سال  داوری ” شورای طراحی آلمان”  در مورد طراحی کالاهای تولید شده

  شورای طراحی آلمان جشن شصتمین سالگرد خود را امسال برگزار نمود. تأسیس این شورا به عنوان یک اقدام بنیادی بوسیله طرح یک قطعنامه توسط مجلس فدرال آلمان و با هدف تقویت رقابت صنعت آلمان انجام شد. شورای طراحی آلمان، تحت شعار ۶۰ سال طراحی فرهنگ این رویداد را برگزار نموده است.

ادامه مطلب