پوشاندن فیوزهای برق در دکوراسیون

جعبه فیوزها و پنل های الکتریکی از آیتم های ضروری خانه هستند و اگر آن ها را نپوشانید، در مکانی که خیلی تلاش کرده اید زیبا به نظر برسد، مثل یک وصله ناجور دیده می شوند. با کمی خلاقیت، می توانید این آیتم های ضروری و بد شکل را از دید دیگران پنهان کنید.