کاخ ثابت پاسال
ادامه مطلب
بناهای تاریخی و نماد

کاخ ثابت پاسال

کاخ ثابت پاسال که با عنوان “کاخ ورسای ایران یا قصر سنگی “هم شناخته می‌شود در آغاز متعلق به حبیب‌الله ثابت (معروف به ثابت پاسال) سرمایه‌دار نامور ایرانی در پیش از انقلاب بوده است.

ادامه مطلب

ساختمان دانشگاه Henning Larsen با نمایی که در پاسخ به تغییر گرما و نور حرکت می کند
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

ساختمان دانشگاه Henning Larsen با نمایی که در پاسخ به تغییر گرما و نور حرکت می کند

نمای این ساختمان با صفحات مثلثی شکل پوشانده شده است که در برابر تغییرات آب و هوا حرکت می ;کند.

ادامه مطلب