میز کنفرانس و جلسه در دکوراسیون

میز کنفرانس و جلسه یکی از مهمترین وسایل و مبلمان دفاتر اداری است. در حالیکه برخی می گویند داشتن بیش از یک نوع میز کنفرانس چندان مناسب نیست.

همه چیز درباره میز کنفرانس و جلسه

همانطور که می دانیم اتاق کنفرانس یکی از مهمترین فضاهای دفاتر اداری است. اتاق کنفرانس نه تنها برای جلسات مورد استفاده قرار می گیرد بلکه می تواند به عنوان مکانی برای  مصاحبه، دیدار با مشتریان و برگزاری جلسات آموزشی برای کارمندان مورد استفاده قرار گیرد.