مدرسه هنر معماری باوهاوس ( بخش اول )
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مدرسه هنر معماری باوهاوس Bauhaus زمینه ساز معماری قرن بیستم (بخش اول)

باوهاوس که به آلمانی Bauhaus نوشته می شود به معنی خانه معماری است . Bauhaus  همچنین نام یک مدرسهٔ معماری و هنرهای کاربردی در آلمان از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ بود.

ادامه مطلب