ترسیم پلان در ابعاد واقعی قبل از اجرای پروژه
ادامه مطلب
معماری معاصر

ترسیم پلان در ابعاد واقعی قبل از اجرای پروژه

 معماری به نام håkon matre aasarød از شرکت vardehaugen واقع در اسلوی نروژ (oslo پایتخت نروژ)  که در زمینه طراحی پروژه های گوناگون در مقیاسهای مختلف فعالیت می کند، روشی به نام ترسیم در مقیاس واقعی را گسترش داده است.

ادامه مطلب