رستوران El Papagayo
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

رستوران El Papagayo

فضای این رستوران در محیطی راهرو مانند ایجاد شده است که مجموعه ای خاص و منحصر به فرد را به وجود آورده است.

ادامه مطلب