فرش زیر میز ناهارخوری؛ آری یا نه؟
ادامه مطلب
آشپزخانه

فرش زیر میز ناهارخوری؛ آری یا نه؟

فرش از لوازم ضروری خانه‌های ما ایرانی‌ها است و ترجیح می‌دهیم همه‌جای خانه را با فرش بپوشانیم اما درمورد جایی که میز ناهارخوری قرار دارد قضیه کمی متفاوت است. از یک طرف ممکن است موادغذایی فرش را کثیف کنند و از سوی دیگر زیبایی و جلوه‌ی فرش قابل انکار نیست. ظاهرا این موضوع برای غیرایرانی‌ها هم چالش است و جنجال‌های زیادی بر سرش وجود دارد. آیا زیر میز ناهارخوری باید فرش انداخت؟ به این راحتی‌ها نمی‌توان به این سوال پاسخ داد.

ادامه مطلب