چهارپایه های ارگونومیک
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

بهترین چهارپایه های ارگونومیک در جهان

صندلی های مورد استفاده برای میزها اغلب باعث می شوند که شما ساعت ها به شکل خمیده با ستون فقرات کج و با انواع تأثیرات مضر بر روی بدنتان بر روی صندلیتان مشغول کار باشید.

ادامه مطلب

دانش آموزان نابینا و طراحی مبلمان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

دانش آموزان نابینا و طراحی مبلمان

Rodrigo Brenner پروفسور و موسس ، استودیو طراحی Furf معتقد است که جوهره طراحی محصول می تواند توسط کسانیکه در اختلالات بینایی دارند نیز درک شود.بنابراین او پروژه طراحی نامرئی را به همراه دانش آموزان خلق کرده است که در آن دانش آموزان چشم انداز بهتری برای طراحی آینده خواهند داشت.

ادامه مطلب