طراحی چادری برای استراحت
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی چادری برای استراحت روی سقف اتومبیل

دیگرنگران محل اقامت خود در طول سفر نباشید.تیم طراحی  BlackFin، پوسته سختی شبیه به چادرهای مسافرتی را جهت نصب در بالای باربند اتومبیل طراحی کرده است.این پوسته سخت،پس از بازشدن تبدیل به چادری با ظرفیت خواب برای ۲ نفر می شودو روی هر اتومبیلی قابل نصب می باشد.

ادامه مطلب