کودکستان FCA Srbija به طراحی IDEST DOO
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

کودکستان FCA Srbija به طراحی IDEST DOO

این کودکستان ، در سایت کارخانه اتومبیل سازی FIAT CHRYSLER در Kregujevac صربستان ، در طبقات دوم ، سوم و چهارم ساختمانی که قبلا اداری بود واقع شده است . طبقه ی اول ساختمان ، قبلا بازسازی شده است و شامل مرکز درمانی ، یک آمفی تئاتر ، اتاق نمایش ، بانک و دفاتر اداری است.

ادامه مطلب