اتاق نشیمن
ادامه مطلب
نشیمن و پذیرایی

اتاق نشیمن

در اینجا می خواهیم نگاهی داشته باشیم به روندی که اتاق نشیمن را در سراسر جهان در سال پیش رو شکل می دهد.برخی از این طرح های انتخاب شده به نظر می آید ادامه طرح های برتر نیمه دوم سال گذشته است.در حالیکه برخی دیگر توسط رهبران صنعت و طراحان برتر دنیا تعریف شده اند و سپس آنهایی که توسط صاحبان خلاقشان و علاقه آنها به سبکی خاص طراحی شده اند.اگر شما به فکر تغییر دکوراسیون اتاق نشیمن خود هستید این عناصر مد روز را از دست ندهید.

ادامه مطلب