ترکیبی از سادگی خط خالص و پیچیدگی طرح

این طراحی بسیار زیبا و ساده یک صندلی است از طراح معروف ایتالیائی “Arya Alfieri ” Italian designer Arya Alfieri has created the Maya Chair.