طراحی صندلی مخصوص کودکان

در شهر آساهیکاوا ، در هوکایدو ژاپن که از لحاظ صنعت چوب مشهور است ، هر کودک خردسالی دارای صندلی مخصوص به خود است که اسم و مشخصات وی روی صندلی حک شده است. از این رو از سال ۲۰۰۶ دراین شهر هرساله تیمی متشکل از یک طراح و یک نجار محلی برای طراحی و ساخت  مبلمان هایی خاص برای این کودکان شکل می گیرد که درآن سال محصولی متفاوت را به بازار عرضه می کند.