مهدکودک Kita Hisa
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مهدکودک Kita Hisa

مهدهایی که با هدف آموزش و نگهداری کودکان، پا گرفته است این روزها نقش به سزایی در تربیت کودک دارند و عنصر مهمی در مسیر تربیت کودک محسوب می‌شوند.بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل مهمی که در تعیین کیفیت یک مهد کودک موثر است به جنبه‌های مختلف آن باز می‌گردد. در این بررسی‌ها مشخص شده کمیت گروه (تعداد کودک در یک مکان واحد)، نسبت مراقب به کودک، آمادگی تحصیلی مراقب، تعهد شخصی مراقب به یادگیری و مراقبت کردن از کودکان جزو ویژگی‌های یک مهدکودک خوب و مناسب محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

مهد کودک Yellow Elephant
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مهد کودک Yellow Elephant

مهدکودک و فضای نگهداری از کودکان Yellow Elephant ،که توسط دفتر طراحی معماری xystudio طراحی و اجرا شده است .فضایی زیبا و بی نظیر برای آموزش و بازی کودکان در لهستان است، ، این مهدکودک ،در یک سطح و ساختمانی دهلیزی شامل ۵ فضای مجزا است که ۲ فضا برای کودکان شیرخوار و ۳ فضا برای کودکان بزرگتر و موضوعات آموزشی می باشد . این مجموعه برای نگهداری ۱۲۵ کودک برنامه ریزی شده است .

ادامه مطلب

طراحی کودکستان LHMدر ژاپن
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

طراحی کودکستان LHMدر ژاپن

مهدکودک جاییست که عشق به دانستن را در کودکان به وجود بیاورد، دانش عمومی آنها را زیاد کند و قابلیت آنها ،برای کنار آمدن با بقیه را افزایش دهد و علاقه آنها را به جهان و طبیعت برانگیزد. مهم است که در آن کودکان هنوز کودک باشند. آماده شدن برای مدرسه به این معنی نیست که به جای بازی بچه ها را مجبور به یادگیری کنند یا اینکه بچه ها مجبور به یادگیری مهارتهای مربوط به دبستان باشند و یا به تستهای استاندارد برای بررسی موفقیت دانش آموزان تکیه کنند.

ادامه مطلب