فضای اداری خلاقانه در آلمان

Evolution Design فضای داخلی دفتر easyCredit در نورنبرگ آلمان را طراحی کرده است.این فضای اداری برای تشویق به جلسات غیر رسمی و تصادفی طراحی شده است.

ساختمان جدید دانشکده مدیریت و هتلداری دانشگاه کرنل با ساختاری کاملا متفاوت.

فضای آموزشی کاملا متفاوت به منظور ایجاد امکان تبادل دانش ، فراتر از مرزهای انضباطی معمول در دانشکده هائی که در ذهن داریم.

تجربه مسیر مارپیچ زندگی در راه پله حلزونی دفتر جدید ” آمپرسند” “ampersand” در لندن

در بخش مرکزی دفتر جدید شرکت “ampersand” در لندن راه پله مارپیچی وجود دارد که به مرکزی برای زندگی و حیات تبدیل شده است . این ایده را استودیو پاول “Paul cocksedge studio ” ارائه نموده است .