کودکستان Forfatterhuset
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

کودکستان Forfatterhuset

قلعه‌هایی که شما را یاد قصه‌های خیالی می‌اندازند، خیابان‌های باریکِ سنگ‌فرش، خانه‌های قدیمیِ چوبی، کانال‌های شهری، آسیا‌ب‌های بادی، لشکرِ دوچرخه‌ها، معماری مدرن و صد البته مجسمه‌ی مشهورِ یک پری دریایی کوچک؛ کپنهاگ خانه‌ی همه‌ی این‌هاست؛ شهری که نو و کهنه را با هم می‌آمیزد و با وجود تاریخ هزار ساله‌اش هنوز تازه و جوان است. وفور آب، پارک‌ها و باغ‌های بزرگ و امتدادِ مسیرهای دوچرخه‌رو در بیش‌تر خیابان‌ها اولین ویژگی‌هایی هستند که این‌جا به چشمتان می‌آیند.

ادامه مطلب

باغ و زمین بازی به طراحی استودیوی Moneo Brock
ادامه مطلب
فضای باز

باغ و زمین بازی به طراحی استودیوی Moneo Brock

طراح این مجموعه گفت : زمین بازی واقع شده در بیمارستان من ، یک طرح معماری است با این هدف که شرایط زندگی کودکان بستری شده ی سرطانی را بهبود بخشد .

ادامه مطلب

Hazelwood ،مدرسه ای برای نابینایان و ناشنوایان
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

Hazelwood ،مدرسه ای برای نابینایان و ناشنوایان

ناشنوایی – نابینایی معلولیت نادری است که گاه آن را به عنوان ترکیبی از دو اختلال حسی یا معلولیتی چنـــد حســی می شناسند . اما در واقع چیزی بیش از ترکیب ساده دو معلولیت شنوایی و بینایی است . بیشتر افراد ناشنوا نابینا کاملا” ناشنوا و کاملا” نابینا نیستند و مقداری باقیمانده شنوایی وبینائی دارند . گر چه برخی تقریبا” کاملا” فاقد این دوحس اند . زمانی فردی را ناشنوا نابینا می نامیم که هیچیک از دو حس بینائی و شنوائی اش قادر به جبران اختلال حس دیگر نباشند . به عبارت دیگر نتواند مانند یک فرد ناشنوا یا نابینا عمل کند.

ادامه مطلب