طراحی دیوار تالار Carlsberg با استفاده از لیزر160 قطعه چوبی
ادامه مطلب
هنر صنعت چوب

طراحی دیوار تالار Carlsberg با استفاده از لیزر۱۶۰ قطعه چوبی

کمپانی خلاق Wonderland یک دیوار ارگانیک چوبی که لوگوی کارلسبرگ را نمایش می دهد برای بخش بار تالار کارلسبرگ در کپنهانگ را طراحی کرده است.

ادامه مطلب