Subsix رستورانی زیر آب
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

Subsix رستورانی زیر آب

این مجموعه اولین بار در سال ۲۰۱۲ به عنوان باشگاه شبانه افتتاح شد که اخیرا توسط Poole Associates به رستوران تبدیل شده است.

ادامه مطلب