فضای اداری

طراحی دفتر آژانس صوتی و تصویری OPTIMEDIA توسط Nefa Architectures

طراح این پروژه گفت :Nefa Architects تجربه ی بسیاری در طراحی فضاهای کاری برای آژانس ها و شرکت های صوتی و تصویری دارد.اکنون قصد داریم شرح گسترده ای از این استودیو ارائه دهیم.

ادامه مطلب