طراحی یک فضای کاری متفاوت

این پروژه بازتاب دید طراح نسبت به دفاتر کاری است . وی با ساختارشکنی در این پروژه فضایی متفاوت برای برگزاری جلسات ایجاد نموده است.هدف وی از ساخت این سازه استفاده از حداکثر فضا با تغییر در نوع نشستن و تشویق کاربران به تعامل با ساختار و یکدیگر است. این سازه به گونه ای طراحی […]