آپارتمانی روشن با دیوارهای جذاب ،برای یک خانواده چهارنفری

طراحان درover under ، یک آپارتمان دو خوابه به مساحت ۱۱۶ متر مربع ،واقع در Massachusetts بوستون را تبدیل به فضایی روشن ،با کابینت کاری به خصوص و دیوارهای جذاب رنگی کرده اند.

Coordinating Asia ،استودیوی NIKE را داخل گالری هنر پکن برپا می کند.

مقارن با میزبانی مسابقات سال ٢٠١۵ ورزشی قهرمانی جهان توسط پکن، استودیوی NıKE داخل گالری هنر پکن ، برپا می شود ، که بازدیدکنندگان را به بهتر کردن سطح آمادگی جسمانی شان ترغیب می کند.
این پروژه به وسیله آژانس طراحی Coordinating Asia که مرکز آن در Shanghai قرار دارد، طراحی شده است که ترکیبی از بخش های مختلف شامل بخش نمایش محصولات ، استودیوی تمرین و سالن چند منظوره می باشد.

فضای اداری خلاقانه در آلمان

Evolution Design فضای داخلی دفتر easyCredit در نورنبرگ آلمان را طراحی کرده است.این فضای اداری برای تشویق به جلسات غیر رسمی و تصادفی طراحی شده است.