مهدکودک غار اژدها
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

مهدکودک غار اژدها

انسان‌ تکامل خود را در محیط‌های طبیعی به دست می‌آورد و امروزه در محیط‌های شهری با گذراندن بیشتر اوقات زندگی در داخل ساختمان‌ها، شکاف عمیقی با نحوه زندگی گذشته به وجود آمده است. در گذشته بچه‌ها می‌توانستند بدون هیچ محدودیت و نظارتی بازی‌کنند، به جستجو بپردازند و با جهان طبیعت ارتباط متقابلی داشته باشند. زندگی کودکان امروز بیشتر ساختارمند و تحت نظارت است که فرصت کمی برای بازی آزاد، یادگیری و اکتشاف به آن‌ها می‌دهد و این درحالی است که محدوده بازی آن‌ها بسیار کوچک شده است.

ادامه مطلب

طراحی آرمانی
ادامه مطلب
سبک زندگی

طراحی آرمانی ، ضمن آنکه از تکنولوژی در حد اعلا بهره می برد بالاترین فلسفه زندگی را نیز در خود دارد.

“Philippe Stark” فیلیپ استارک می گوید:
در طول سالها، بسیار سعی کرده ام در مورد کوچک بودن و کمینه بودن (minimal) و زیبائی کوچک بودن فکر و کار کنم .

ادامه مطلب