اتاق نشیمن شهری
ادامه مطلب
فضای باز

اتاق نشیمن شهری

اثر: اتاق نشیمن شهری
هنرمند: Eddy Kaiser
نوع : چیدمان شهری، موقت
سال: ۲۰۱۲

ادامه مطلب

طراحی برای کودکان
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی سازه ای غول آسا برای کودکان

طراحان و معماران شرکت Luckey سازه غول آسایی به نام ((بالارونده))را طراحی و اجرا کرده اند. این سازه ی بزرگ ، برای بازی و سرگرمی کودکان طراحی شده است و همکنون در مرکز علوم لیبرال(گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان،)، شهر جرسی در نیو جرسی نصب شده است.

ادامه مطلب

موزه کودکان میامی
ادامه مطلب
فضای آموزشی و کتابخانه

موزه کودکان میامی

دربرنامه ریزی های مرتبط با توسعه و بهبود یک جامعه کودکان حساس ترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند . این گروه در مهمترین سالهای زندگی شان که پایه های رشد شخصیتی و ذهنی و اجتماعی و جسمی آنها شکل می گیرد تا زمانیکه وارد شهر می شوند نیازمند این هستند که زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند و این مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. دنیایی پر از شادی با رنگهای زیبا که در آن کودک فرصت رشد استعدادهایش را داشته باشد. فضایی که زمینه مناسب برای خلاقیت کودکان را فراهم آورد.

ادامه مطلب