آیا آشپزخانه اپن برای شما مناسب است؟

آشپزخانه از مراکز اصلی خانه است و به همین دلیل باید بیشترین اهمیت را به طراحی آن بدهیم. طراحی آشپزخانه را به صورت باز دوست دارید یا بسته در این مطلب به آن می پردازیم.

طراحی آشپزخانه اپن

طراحی آشپزخانه اپن به دلایل بسیاری مورد علاقه است. اول، می توانید حتی کوچکترین فضا را بزرگتر و روشن تر نشان دهد. یک آپارتمان کوچک با آشپزخانه بدون پنجره به اتاق نشیمن رامی توان با جایگزین کردن دیوار با یک جزیره یا میز به یک فضای پر نور تبدیل کرد.سیالیت بین آشپزخانه اپن و نشیمن […]