مد و دکوراسیون
ادامه مطلب
سایر

ارتباط بین دکوراسیون داخلی و صنعت مد و تأثیرشان بر یکدیگر

حوزه های مختلف طراحی همیشه بر روی یکدیگر تأثیر داشته اند. یکی از مهمترین دلایل این موضوع پیروی آنها از یک نوع مبانی نظری است. رنگ ها و اشکال چه در طراحی یک ساختمان چه در یک اثر نقاشی و چه در طراحی یک لباس مفهوم و تأثیری مشابه دارند. به همین علت نمی توان منکر تشابهات و تأثیرات حوزه های مختلف طراحی بر بکدیگر شد. در این میان به تأثیر متقابل صنعت مد و دکوراسیون بر یکدیگر کمتر توجه شده است. این تأثیر معمولا از صنعت مد به سوی دکوراسیون داخلی است که علت آن پیشرو بودن صنعت مد است. شاید یکی از دلایلی که موجب پیشرو بودن صنعت مد شده است این حقیقت است که خرید لباس جدید خیلی راحت تر از خرید هر ساله مبلمان و اثاثیه جدید است! 

ادامه مطلب