چگونه صندلی کامپیوتر مناسب بخریم؟

آیا برای کار کردن با کامپیوتر از میز و صندلی مخصوص آن استفاده می کنید اگر پاسختان به این سؤال مثبت است و یا حتی اگر پاسختان منفی است پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.