جایگاه کتابخانه، شلف و باکس در دکوراسیون

کاربرد این موارد در دکوراسیون دقیقا چیست؟ چطور می توانیم با استفاده از کتابخانه، شلف و باکس در دکوراسیون، ظاهر خانه را منحصر به فرد کنیم.