راهنمای جامع چیدمان منزل
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

راهنمای جامع چیدمان منزل ( بخش دوم )

عملکرد خانه شما به عنوان مکانی برای گذران اوقات افراد خانواده باهم، با افرادی که دوست دارید و با آنها خاطرات مادام العمرخود را می‌سازید درارتباط است. شما هر سال چند میلیون تومان برای خرید مسکن و یا اجاره خانه هزینه می‌کنید؟ یا چقدر مبلمان با کیفیت برای خانه می‌خرید؟ حتما رقم قابل توجهی است. این سطح از سرمایه‌گذاری مالی، عاطفی و روانی به ماندگاری و دوام نیاز دارد. پیشتر در مورد چیدمان اتاق نشیمن راهنمای جامعی را اینجا ارائه داده‌ایم. حال برای اینکه این ماندگاری را با چیدمان مناسب به خانه‌تان بیاورید بخش دوم راهنمای جامع چیدمان در مورد اتاق خواب را بخوانید.

ادامه مطلب

راهنمای جامع چیدمان منزل ( بخش اول )
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

راهنمای جامع چیدمان منزل ( بخش اول )

عملکرد خانه شما به عنوان مکانی برای گذران اوقات افراد خانواده باهم، با افرادی که دوست دارید و با آنها خاطرات مادام العمرخود را می‌سازید درارتباط است. شما هر سال چند میلیون تومان برای خرید مسکن و یا اجاره خانه هزینه می‌کنید؟ یا چقدر مبلمان با کیفیت برای خانه می‌خرید؟ حتما رقم قابل توجهی است. این سطح از سرمایه‌گذاری مالی، عاطفی و روانی به ماندگاری و دوام نیاز دارد. برای اینکه این ماندگاری را با چیدمان مناسب به خانه‌تان بیاورید بخش اول راهنمای جامع چیدمان را بخوانید.

ادامه مطلب