طراحی فضای بازی جدیدی برای کودکان
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

طراحی فضای بازی جدیدی برای کودکان که پر از قسمت های مختلف رنگی است.

شرکت طراحی Crossboundaries ، اخیرا جعبه خانوادگی (نامی برای تعریف محیط جدید ایجاد شده برای کودکان) را به اتمام رسانده است که یک مکان بازی برای کودکان واقع در Qingdao چین می باشد.

ادامه مطلب