سرپناهی برای کشاورزان و مبتلایان به بیماری ایدز

در مجموعه طرحهای توسعه ی جامعه ، گروه بین المللی معماری JSC  با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه ی بهداشت عمومیCOHED طرحی نو به نام خانه ی بطری را دریک جامعه ی روستایی و با رویکردی به بیماری ایدز ارائه کرده است .هدف از ساخت این پروژه بهبود کیفیت کشاورزی ، تقویت ارتباط در جامعه و کمک به مبتلایان و احیای رابطه آنها با اجتماع می باشد.

مرکز مراقبت روزانه شهری برای بیماران مبتلا به آلزایمر

کسانی که با بیماران مبتلا به الزایمر در ارتباطند به خوبی می دانند که این بیماران چقدر نیاز به مراقبت های خاص درجهت بهبود کیفیت زندگی شان دارند . به همین سبب امروزه ایجاد مراکز مراقبت و نگهداری شبانه روزی یا روزانه از بیماران مبتلا به الزایمر در بسیاری از کشورها متداول شده و از خدمات بهترین معماران وطراحان داخلی درخصوص آن بهره می گیرند .