روشی برای ایجاد تحرک در هنگام کار ایستاده
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی که روشی برای ایجاد تحرک در هنگام کار ایستاده ایجاد کرده است.

Joel Heath”” جوئل هیث صفحه ای را برای تعادل طراحی نموده است که تعادل فرد را هنگامیکه در حال کار ایستاده است ایجاد می کند به نحوی که فرد در حال کار طراحی می تواند به تقویت عضلات خود نیز بپردازد .

ادامه مطلب

Subsix رستورانی زیر آب
ادامه مطلب
فضای رستوران و غذاخوری

Subsix رستورانی زیر آب

این مجموعه اولین بار در سال ۲۰۱۲ به عنوان باشگاه شبانه افتتاح شد که اخیرا توسط Poole Associates به رستوران تبدیل شده است.

ادامه مطلب