میز

Apiwat Chitapanya طراح تایلندی ، مجموعه ای شامل دو میز بسیار زیبا را خلق کرده است.وی پایه ی فلزی تندیس وار زیبایی را برای این میزها طراحی نموده است.این پایه ی جذاب به نظر می رسد که صفحه ی رویی میز را در آغوش گرفته است.