تاریخچه نوآوری ها در طراحی صندلی

تکنولوژی و نوآوری های جدید برای اولین بار در زمینه های مهم زندگی، به عنوان مثال در صنایع نظامی و بعدها در سایر صنایع و محصولات کاربردی، استفاده می شوند. با این حال طراحان نیز دست روی دست نگذاشته و همیشه در پی یافتن امکانات تازه ای برای تولید طرح های خلاقانه خود هستند. «صندلی»، مهمترین قطعه مبلمان و محصولی جذاب برای طراحی، معمولا به عنوان اولین گزینه مدنظر طراحان بوده است تا به واسطه آن نوآوری های عرصه تولید را به منصه ظهور برسانند. در اینجا چند نوآوری تاریخی و تاثیرگذار در طراحی صندلی را مرور می کنیم.

نمایش انیمیشن هائی از محصولات شرکت ایتالیائی پلانک “plank” تولید کننده میز و صندلی

تولیدات شرکت ایتالیایی “plank”شامل موارد زیر می باشد:

۱-   میزهای تاشو با مکانیزم
جالب اتصال به یکدیگر

۲- صندلی PLANK Miura

۳- نحوه بسته بندی و
مونتاژ   میز تاشو قابل حمل MISTER X TABE

۴- صندلی های دسته دار PLANK Monza با قابلیت اتصال به هم

درزیر می توانید فیلم هایی درخصوص این محصولات مشاهده نمایید: