تنوع آداب عید فطر در کشورهای مسلمان جهان

عید فطر برای مسلمانان واقعی چیزی بیشتر از پایان یک ماه روزه داری است و مسلمانان سراسر جهان در انتهای این ماه به پاس یک ماه بندگی جشن هایی که منحصر به منطقه خودشان را برگزار می کنند و هر کشور و منطقه ای برنامه خاصی همزمان با عید فطر دارد. رسومی تماشایی از جشن هزاران بادکنک تا اسب دوانی.