چگونگی استفاده از تن های مختلف یک رنگ در دکوراسیون
ادامه مطلب
دانستنی های دکوراسیون و چیدمان

چگونگی استفاده از تن های مختلف یک رنگ در دکوراسیون

دانش ایرانی‌ها از دکوراسیون در چندین دهه گذشته، به ویژه در دوره گذار از سنت به مدرنیته و با ورود هر چه بیشتر رسانه‌های تصویری به کشور بیشتر شد. با افزایش آگاهی جامعه در زمینه دکوراسیون، این مقوله اهمیت خاص خودش را بین طبقات متوسط جامعه نیز پیدا کرد و حتی مدتهاست پای این رشته به موسسات طراحی تخصصی دکوراسیون و آموزش طراحی دکوراسیون باز شده است. موضوعی که نشان می‌دهد دیگر تنها سلیقه عنصر تعیین کننده یک دکوراسیون مطلوب نیست و باید به اصول و قواعد دکوراسیون بیشتر توجه کرد. رنگ یکی از عناصر مهم دکوراسیون است که به کار بردن آن نیازمند دانش کافی است. به همین جهت در مطلب پیش‌ رو ایده‌هایی برای هماهنگی و ترکیب رنگ‌ها در دکوراسیون محل کار یا زندگی را به شما ارائه داده‌ایم تا خانه‌ای مناسب و زیبا را چیدمان کنید.

ادامه مطلب