برترین دفاتر اداری
ادامه مطلب
فضای اداری

برترین دفاتر اداری –(دفتر گوگل در شهر مسکو)

طراحی شعب گوگل در اروپا جز برترین طراحی های دفاتر اداری در جهان می باشد و دفتر گوگل در شهر مسکو نیز از این قاعده مستثنی نیست. این دفتر توسط شرکت معماری معروف آلمانی Camenzind Evolution طراحی و اجرا شده تا بازتابی از محیطی گرم مانند خانواده را برای کارکنان تداعی کند. مکانی که نیازهای افراد به استانداردهای شرکت برتری داشته و البته هویت روسی قوی را به نمایش بگذارد.

ادامه مطلب

برترین دفاتر اداری – دفاتر بخش تکنولوژی مایکروسافت
ادامه مطلب
فضای اداری

برترین دفاتر اداری – دفاتر بخش تکنولوژی مایکروسافت

شرکت معماری و طراحی داخلی UNK Project Architects فضای اداری جدید شرکت مایکروسافت در شهر مسکو را طراحی نمود.
این پروژه در سال ۲۰۱۴ و در فضایی بیش از ۴ هزار متر طراحی و احداث شده است.

ادامه مطلب