طراحی خلاقانه صندلی
ادامه مطلب
طراحی صنعتی

طراحی خلاقانه صندلی

برای خلق صندلی، کلارک با یک سری متخصص خم کردن چوب در اوکلند کار کرده است. بلوط به شکل ورقه در آمد و ورقه...

ادامه مطلب