بهترین صندلی مدیریتی کدام است؟

واژه‌ی مدیریت با خود بار عجیبی را به‌ همراه دارد. هر آن‌چه که به این واژه مربوط می‌شود نیز همین بار را به‌ دوش می‌کشد. همه‌ی ما از یک مدیر انتظار داریم که فردی پر قدرت، پر برش، انعطاف‌پذیر و دانا باشد. کسی که بتواند همه‌ چیز را به‌خوبی سازمان دهی کند و سر و سامان ببخشد. فضای کار چنین کسی نیز باید با شخصیتش و کاری که انجام می‌دهد هماهنگی داشته باشد. عناصر زیادی می‌توانند در شخصیت بخشیدن به دکوراسیون یک فضای اداری تأثیر گذار باشند. یک صندلی مدیریتی مناسب در بین مهم‌ترین این عناصر قرار می‌گیرد. زمانی قصد دکور کردن و چیدمان یک دفتر و فضای مدیریتی را داریم همیشه برای انتخاب بهترین صندلی مدیریتی با سختی رو به رو می‌شویم. چرا که از بین تمامی گزینه‌های موجود، انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها کار آسانی نیست. در این مطلب سعی می‌کنم که با بررسی بعضی استانداردها و صندلی‌های مدیریتی موجود در بازار ، من باب این سوال به یک جمع بندی برسم که واقعا بهترین صندلی مدیریتی کدام است؟‌