طراحی داخلی ساختمان
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

طراحی داخلی ساختمان

stadio vara ، این خانه ۳طبقه را برای خانواده ای در سانفرانسیسکو طراحی کرده است.طراحی داخلی ساختمان با توجه به فرم عمودی آن و قرارگیری اجزای خانه درسه طبقه درنوع خود بسیار جذاب و قابل طرح است.

ادامه مطلب