آشپزخانه کوچک

دکور زیریک آشپزخانه ی کوچک مدولار است که توسط دو طراح آلمانی به نام های Kristin Laass و Norman Ebeltخلق شده است. این آشپزخانه ی مدولار کوچک با توجه به افزایش جمعیت و شهرسازی های گسترده و استفاده از واحد های آپارتمانی کوچک و تغییرات سبک زندگی و عادات متنوع افراد طراحی شده است.

در طراحی این آشپزخانه ی کوچک به مثلث کار که اصلی‌ترین مسیر تردد در یک آشپزخانه‌است توجه شده است.(در آشپزخانه سه فعالیت اصلی نگهداری مواد غذایی، شستشو و پخت و پز وجود داردکه مثلث کار را تشکیل می دهند.)هنگام طراحی مثلث کار در آشپزخانه به این نکته نیز توجه شده است که فاصله مناسبی میان اجاق گاز و دو راس دیگر مثلث وجود داشته باشد تا از تاثیر گرمایی بر عملکرد یخچال و همچنین لکه‌های چربی حاصل از پخت و پز بر ظروف شسته شده جلوگیری شود.

زمانیکه تمام کابینتها در زیر مدول اصلی قرار گرفته اند و به عبارتی در حالت بسته این آشپزخانه ی مدولار فضایی در حدود ۱ مترمربع را اشغال کرده و می توان از آن به عنوان یک میز ناهارخوری استفاده کرد و در گسترده ترین حالت ممکن یک آشپزخانه ی کامل با تمام امکانات وجود خواهد داشت.

طراحان این آشپزخانه ی مدولار زیبا معتقدند که می توان در این آشپزخانه از المان های طبیعی مانند گیاهان آپارتمانی استفاده کرد.

منبع:www.designboom.com