اثر هنر شهری عظیم در پاریس به نمایش گذاشته شد
ادامه مطلب
سایر فضاهای عمومی

اثر هنر شهری عظیم در پاریس به نمایش گذاشته شد

تاثیرگذارترین اتفاقی که سبب شد اثری هنری توجه جهانیان را به مسئله پناهجویان جلب کند، زمانی بود که عکس آلان کردی سه ساله منتشر شد. عکس آلان او را در حالتی نشان می داد که انگار در ساحل دریا خوابیده بود ولی در واقع غرق شده و مرده بود. نیلوفر دمیر (Nilüfer Demir) عکاس این عکس تاثیری جهانی روی سیاستمداران گذاشت و از آن زمان بود که دروازه بسیاری از کشورها به روی پناهجویان باز شد. البته که هنر همیشه در وقایع اجتماعی و سیاسی نقش آفرینی کرده است. حالا این بار هنرمند دیگری از کشور فرانسه سعی در جلب توجه همه به مسئله پناهجویان دارد.

ادامه مطلب