نجات زمین در گرو طراحی پایدار
ادامه مطلب
دانش، هنر صنعت

نجات زمین در گرو طراحی پایدار

هر سال بیست و دوم آوریل برابر با دو اردیبهشت سالگرد تولد یک جنبش خیلی مهم است، جنبش مدرن محیط زیستی ۱۹۷۰. این سال میلادی، حجم سنگینی از وقایع را در تقویم خودش جا داده. مرگ جیمی هندریکس، آخرین آلبوم گروه بیتلز و تظاهرات گسترده ضد جنگ در آمریکا برای مخالفت با جنگ ویتنام‌‌. در همین سال‌ ها بود که در عین بی‌ توجهی جریان اصلی جمعیتی آمریکا به مسائل محیط زیستی بی توجه بود، انتشار کتاب «بهار ساکت» از ریچل کارسون زمینه را برای تغییر فراهم کرد. این کتاب به کتاب پرفروش نیویورک تایمز تبدیل شد و پانصد هزار نسخه از آن در ۲۴ کشور به فروش رفت. این کتاب باعث شد نگرانی و توجه عمومی به محیط زیست و ارگانیسم‌ های زنده بیشتر شد‌. روز زمین در سال ۱۹۷۰، توجه بیشتری را به این موضوع جمع کرد و تمام تظاهرات را روی محیط زیست متمرکز کرد. به مناسبت دوم اردیبهشت و روز زمین امسال، به تعدادی از جدیدترین طراحی های پایدار نگاهی می اندازیم. یکی از ترندهای جدید و دوست دار محیط زیست سال های اخیر.

ادامه مطلب