تابستونه، بیا بریم سفر
ادامه مطلب
تابستان

تابستونه، بیا بریم سفر

مسافرت های تابستانی موضوعی است که این روزها کم کم خانواده ها با آن روبرو می شوند. اصل گردشگری در تابستان هم با آب گره خورده و همه به دنبال مناطق خنک و تفریحات آبی هستند. آفتاب گرفتن در سواحل هم که از تفریحات جدانشدنی سفرهای تابستانی است. به هر حال چه به دنبال خنکای چشمه های کوهستانی باشید چه آفتاب درخشان ساحلی بد نیست این بار کمی بیشتر جستجو کنید تا مناطق بکرتر و خلوت تری را پیدا کنید. رسیدن به مقصد بعد از ساعت ها ماندن در ترافیک باعث می شود سفر آنقدرها که باید خوش نگذرد. بدتر از آن وقتی است که برای چند دقیقه ای آب تنی مجبور باشید پشت صف سلفی بگیران منتظر بمانید. پس اگر اسم یک جاذبه گردشگری را که شنیدید که پیشتر به گوشتان نخورده، گوش هایتان را تیز کنید. احتمالا افراد بسیاری مثل شما از وجود آن بی خبرند و خلوت تر است.

ادامه مطلب